Bestuurswissel - 30 juni 2016

Binnen het bestuur van Gymsport vzw. nemen de voorzitter Roger en secretaris Marcel ontslag na respectievelijk 6 en 16 jaar te hebben meegedraaid. Geen nood echter, we hebben momenteel een erg dynamische en jonge bestuursgroep. Het was bijgevolg niet echt moeilijk om uitstekende vervangers te vinden die met even veel enthousiasme de taken zullen overnemen.
De nieuwe voorzitter wordt Tim Peeters, reeds jaren lang lid  en later lesgever  bij de jiu jitsu groep en sinds enkele jaren lid van het bestuur voor de juridische aangelegenheden. De functie van secretaris zal worden ingevuld door Hellen Weyers, net als Tim respectievelijk lid en later lesgeefster bij de jiu jitsu groep en ook al zes jaar in het bestuur als assistent secretaris van Gymsport.

We wensen Tim en Hellen veel succes toe met hun nieuwe verantwoordelijkheden.

Einde seizoen! -

Inmiddels zit het sportseizoen van Gymsport er weeral op! We zijn momenteel volop bezig met het voorbereiden van seizoen 2016 – 2017. Grote veranderingen zitten er niet aan te komen. Het lessenrooster ziet er een beetje anders uit, maar het aanbod van lessen blijft het zelfde. Enkele van onze lesgevers hebben we moeten vervangen omwille van studies of verhuis. De lidgelden blijven het zelfde en dit reeds voor het zesde jaar op rij!
In de loop van de komende week gaan wij onze website weer volledig up-to-date maken met alle nieuwe seizoenwijzigingen.
Inschrijvingen voor het nieuwe seizoen: de inschrijvingsmodule op de website wordt opengesteld op 15 augustus. Voor die datum trachten in te schrijven is dus niet mogelijk!
Wij wensen iedereen een aangename, rustgevende zomer toe en hopen jullie uiteraard allemaal terug te zien in september.

Het bestuur.