Als lid van Gymsport Oelegem vzw. ben je ook meteen verzekerd in geval van een ongeval via Sporta vzw.- www.sporta.be. Dit geldt voor elke sporttak met uitzondering van Jiu-Jitsu.

Stappenplan in geval van een ongeval:

Download het Sporta-ongevalsformulier van de Sporta website https://www.sportateam.be/userfiles/media/default/verzekeringen/aangifteformulieren/aangifteformulier.pdf. Een andere mogelijkheid is gebruik te maken van de blanco formulieren die voorradig zijn in de turnzaal van de gemeentelijke lagere school in Oelegem.

  1. Vul het formulier volledig in: de voorkant door jezelf (met handtekening en klevertje van ziekenfonds) en de achterkant door de behandelende geneesheer.
  2. Stuur het originele document naar Sporta-Federatie vzw, Boomgaardstraat 22 bus 50, 2600 Berchem.
  3. Betaal eerst zelf alle rekeningen van dokter, apotheker, ziekenhuis, kinesist, …
  4. Bied je vervolgens aan bij je mutualiteit.
  5. Stuur daarna alle originele netto afrekeningen van mutualiteit, ziekenhuis, etc. samen met één zending naar Ethias, met vermeling van het dossiernummer. Gelieve hiervoor de brief van Ethias Verzekeringen af te wachten, waarin adres en dossiernummer vermeld staan. Vanaf nu onderhandel je verder met Ethias Verzekeringen, zonder tussenkomst van Sporta.

Een verzekeringsaangifte dien je zelf binnen 5 kalenderdagen op te sturen naar SPORTA vzw.

Let wel: de dekking van deze verzekering is niet onbeperkt, niet alles wordt zomaar terugbetaald. De verzekeringsvoorwaarden zijn raadpleegbaar via de voorzitter.

Jiu-Jitsu:

Voor Jiu-Jitsu ben je ook verzekerd via de Vlaamse Jiu-Jits Federatie vzw- www.vjjf.be. In de menubalk in het luik ‘Verzekering’ vind je alle informatie met wat je moet doen in geval van een ongeval alsook het ongevalsaangifteformulier.