Aansluiten en Lesgeld

Inschrijven gebeurt via onze website www.gymsport.be. Dit dient elk jaar opnieuw te gebeuren!

Vanaf dit jaar zal je moeten betalen bij inschrijving.

Familieabonnement 

Je kan gebruik maken van ons familieabonnement om samen met het hele gezin te sporten aan de democratische prijs van 270 euro (indien voordeliger dan individuele inschrijvingen!). Yoga (volwassenen- kinderen), tennis en jiu jitsu komen niet in aanmerking voor dit familieabonnement.

Maximumfactuur jiu jitsu

Aangezien jiu jitsu niet in het familieabonnement vervat zit, hebben we een “maximumfactuur voor de jiu jitsu” in het leven geroepen. Als je met meerdere gezinsleden (op het zelfde adres) aan jiu jitsu doet, stellen we een maximum van 270€ aan lidgeld excl. 25€ verzekering. Dus bijvoorbeeld voor een gezin waar 4 gezinsleden jiu jitsu doen zou dit betekenen: 270€ lidgeld + 4×25€ verzekering = 370€.

Tussenkomst mutualiteit

Verschillende mutualiteiten betalen een deel van het lidgeld terug. Je dient hiervoor het formulier van je mutualiteit te laten ondertekenen door Gymsport. We verwachten dat je zelf alle gegevens invult, alsook de datum van betaling. (zonder betaling wordt het formulier door ons niet ingevuld)
Eenvoudiger is nog om rechtstreeks met je betalingsbewijs van de bank naar je ziekenfonds te gaan om een gedeeltelijke terugbetaling te krijgen van het lidgeld.

Het bestuur van Gymsport vzw heeft het recht in functie van de inschrijvingen kleine aanpassingen aan te brengen aan het lessenrooster, groepen met minder dan 10 leden eventueel te schrappen en maxima per groep aan te brengen.

Indien ingeschreven wordt vóór 15 september 2019 ontvang je een korting van – 5€ op individuele sporten en — 10€ op het familieabonnement! Dit geldt niet voor tennis, yoga en jiu jitsu!

Opmerkingen:

  • De eerste les is gratis en ben je verzekerd, maar vanaf de tweede les ben je pas verzekerd indien je betaald hebt en alle gegevens werden doorgegeven.
  • Het lidgeld omvat zowel het abonnementsgeld als de verzekeringspremie – met uitzondering van ‘Yoga kinderen-volwassenen’ en ‘Jiu jitsu’.
  • De lidgelden betaal je normaliter voor een volledig jaar tenzij anders vermeld (les of reeks lessen).
  • Door betaling van je lidgeld ben je lid van GYMSPORT vzw.
  • Bij alle sporten word je eveneens lid van SPORTA vzw (excl. Jiu jitsu). Door je lidmaatschap krijg je korting bij sommige activiteiten van deze federatie. Alle info hierover kan je vinden op www.sporta.be .
  • Als je jiu jitsu beoefent, word je eveneens lid van de Vlaamse Jiu-Jitsu Federatie vzw. Informatie over deze federatie vind je op www.jiujitsu-oelegem.be .