Tussenkomst ziekenfonds

Als lid van Gymsport Oelegem vzw. kan je ook genieten van een tussenkomst van de verschillende ziekenfondsen in het kader van de promotie van een gezonde levensstijl. De formulieren en bedragen van terugbetalingen verschillen van ziekenfonds tot ziekenfonds. Je kan deze tussenkomst slechts één maal per kalenderjaar aanvragen. Hoe ga je tewerk?

  1. Je vraagt je formulier aan bij je respectievelijke ziekenfonds of je kunt het document rechtstreeks downloaden van hun website (zie lijst websites onderaan);
  2. Je vult je eigen informatie in of bevestigt een zelfklever met je gegevens;
  3. Je bezorgt je formulier aan een bestuurslid;
  4. Het bestuur van Gymsport zorgt ervoor dat het formulier verder ingevuld wordt en voorzien van een clubstempel. Het formulier wordt dan terug aan het Gymsportlid bezorgd;
  5. Het ingevulde formulier bezorg je dan aan je ziekenfonds.

Eenvoudiger is nog om rechtstreeks met je betalingsbewijs van de bank naar je ziekenfonds te gaan om een gedeeltelijke terugbetaling te krijgen van het lidgeld.

Websites ziekenfondsen: