Er werden enkele wijzigingen aangepast om meer tegemoet te komen aan de noden van onze sporters.  ‘Echte’ yoga zal niet meer gegeven worden, maar veel elementen komen terug in de lessen Stretch & Core of Flex & Power.  De lesuren wijzigden ook licht, maar sluiten nu mooi aan op de Total Body Workout voor zij die wensen.

Meer info van onze lesgeefster Sophie hier.