Bestuurswissel

Binnen het bestuur van Gymsport vzw. nemen de voorzitter Roger en secretaris Marcel ontslag na respectievelijk 6 en 16 jaar te hebben meegedraaid. Geen nood echter, we hebben momenteel een erg dynamische en jonge bestuursgroep. Het was bijgevolg niet echt moeilijk om uitstekende vervangers te vinden die met even veel enthousiasme de taken zullen overnemen.
De nieuwe voorzitter wordt Tim Peeters, reeds jaren lang lid  en later lesgever  bij de jiu jitsu groep en sinds enkele jaren lid van het bestuur voor de juridische aangelegenheden. De functie van secretaris zal worden ingevuld door Hellen Weyers, net als Tim respectievelijk lid en later lesgeefster bij de jiu jitsu groep en ook al zes jaar in het bestuur als assistent secretaris van Gymsport.

We wensen Tim en Hellen veel succes toe met hun nieuwe verantwoordelijkheden.